Faktúra OPS/2603/2017 - Prima banka Slovensko a.s. - Topoľnica

Faktúra OPS/2603/2017 – Prima banka Slovensko a.s.

0

faktúra číslo: OPS/2603/2017 – PRima banka Slovensko a.s.
faktúra za: poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2017
dátum vystavenia:20.12.2017
dátum splatnosti: úhrada realizovaná inkasom z účtu dňa 20.12.2017
celková suma s DPH: 49,84 €

faktúra OPS-2603-2017

Prílohy