Faktúra 2019 60270VFA - Technické služby mesta Galanta - Topoľnica

Faktúra 2019 60270VFA – Technické služby mesta Galanta

0

faktúra číslo: 2019 60270VFA – Technické služby mesta Galanta
faktúra za: vývoz a čistenie odpadovej vody za 2. Q 2019 na skládke Tárnok
dátum vystavenia:17.07.2019
dátum splatnosti: 31.07.2019
celková suma s DPH: 18,24 €

faktúra TSMG

Prílohy