Elektronická adresa na doručovanie oznámení - Voľby TTSK 2017 - Topoľnica

Elektronická adresa na doručovanie oznámení – Voľby TTSK 2017

0

info – voľby TTSK 2017

V prílohe je pripojené úplné znenie Oznámenia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.

Elektronická adresa na doručovanie je: topolnica@topolnica.sk

Prílohy