Dohoda - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pobočka Galanta - Topoľnica