Dohoda - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta - Topoľnica

Dohoda – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

0

Dohoda č. 19/05/010/30 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pobočka Galanta

predmet dohody: zamestnávanie občanov v hmotnej núdzi počas kalendárneho roku 2020

dátum platnosti: 21.11.2019

dátum zverejnenia: 25.11.2019

dátum účinnosti: 01.01.2020

Dohoda 19-05-010-30

Prílohy