Dohoda o aplikácii zákona o pomoci v hmotnej núdzi - Topoľnica