Dohoda č. 001623/2019 - Okresný úrad Trnava - Topoľnica

Dohoda č. 001623/2019 – Okresný úrad Trnava

0

Dohoda č. 001623/2019 – Okresný úrad Trnava
predmet dohody: odovzdanie majetku do vlastníctva obce Topoľnica
dátum platnosti zmluvy: 22.01.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 29.01.2019 v Centrálnom registri zmlúv
dátum účinnosti zmluvy:01.02.2019

dohoda

Prílohy