Dodatok k zmluve 2029081726 a kúpna zmluva - Slovak Telekom a.s. - Topoľnica