Dodatok k Zmluve - Orange Slovensko a.s. - Topoľnica

Dodatok k Zmluve – Orange Slovensko a.s.

0

dodatok k Zmluve číslo 00226392 o poskytovaní verejných služieb od spoločnosti Orange Slovensko a.s., Bratislava

dátum platnosti: 18.09.2017

dátum účinnosti: 22.09.2017

dodatok k zmluve

Prílohy