Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia, a.s. - Topoľnica

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny – ZSE Energia, a.s.

0

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny E.Benefit- kamerový systém – ZSE Energia, a.s.

dátum zverejnenia: 03.12.2015

dátum platnosti: 03.12.2015

dátum účinnosti: 04.12.2015

celková suma s DPH: podľa cenníka spoločnosti

Dodatok Ponuka E.Benefit

Prílohy