Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - KOMENSKY s.r.o.  - Topoľnica