Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - KOMENSKY s.r.o. - Topoľnica