Dodatok k Zmluve číslo 00226392 - Orange Slovensko a.s. - Topoľnica

Dodatok k Zmluve číslo 00226392 – Orange Slovensko a.s.

0

dodatok k Zmluve číslo 00226392 o poskytovaní verejných služieb – Orange Slovensko a.s.

mobilný telefón Sony Xperia M4 Aqua black a paušál Panter Pro 45 s osobitným roamingovým balíkom

dátum platnosti: 04.02.2016

dátum účinnosti: 04.02.2016

celková suma s DPH: 8,50 €

dodatok k zmluve 00226392 – Orange Slovensko a.s.