Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 312/214/UZ - Topoľnica

Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 312/214/UZ

0

Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 312/2014/UZ – VÚB a.s.
predmet zmluvy: kontokorentný úver
dátum platnosti zmluvy: 08.04.2020
dátum zverejnenia zmluvy: 08.04.2020
dátum účinnosti zmluvy:09.04.2020

Dodatok č. 6 k zmluve

Prílohy