Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentom úvere č. 312/2014/UZ - Topoľnica

Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentom úvere č. 312/2014/UZ

0

Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 312/2014/UZ
predmet zmluvy: predĺženie kontokorentného úveru
dátum platnosti zmluvy: 02.04.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 02.04.2019
dátum účinnosti zmluvy: 15.04.2019

Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere 312-2014-UZ