Dodatok č. 3 zmluve o kontokorentnom úvere - Topoľnica

Dodatok č. 3 zmluve o kontokorentnom úvere

0

Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 312/2014/UZ – Všeobecná úverová banka, a.s.

Dátum platnosti dodatku č. 3 k zmluve: 08.03.2017

Dátum zverejnenia dodatku č. 3 k zmluve: 08.03.2017

Dátum účinnosti dodatku č. 3 k zmluve: 15.04.2017

celková výška plnenia zmluvy – výška úveru: 10000,00 €

Zmluva o KTK celá

 

Prílohy