Dodatok č. 3 k zmluve - TOLERANCIA n. o. - Topoľnica

Dodatok č. 3 k zmluve – TOLERANCIA n. o.

0

Dodatok k zmluve č. 3 – TOLERNACIA n. o.
predmet zmluvy: poskytovanie sociálnych služieb pre Františka Kovačica
dátum platnosti zmluvy: 16.01.2020
dátum zverejnenia zmluvy: 17.01.2020
dátum účinnosti zmluvy:18.01.2020

Dodatok č. 3

Prílohy