Dodatok č. 3 k Dohode č. 27- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Topoľnica