Dodatok č. 2 k zmluve - TOLERANCIA n. o. - Topoľnica

Dodatok č. 2 k zmluve – TOLERANCIA n. o.

0

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby – TOLERANCIA n. o.
predmet zmluvy: poskytovanie sociálnej služby pre Františka Kovačica
dátum platnosti zmluvy: 30.01.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 21.02.2019
dátum účinnosti zmluvy:01.02.2019Dodatok č. 2 k zmluve

Prílohy