Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.06.2006 - DMTeam s.r.o. - Topoľnica

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.06.2006 – DMTeam s.r.o.

0

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.06.2006 – DMTeam s.r.o., predmet zmluvy: Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu obce Topoľnica
dátum platnosti zmluvy: 15.08.2018
dátum zverejnenia zmluvy: 15.08.2018
dátum účinnosti zmluvy:16.08.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Prílohy