Dodatok č. 2 k zmluve 959094 - Autoprofit s.r.o. - Topoľnica

Dodatok č. 2 k zmluve 959094 – Autoprofit s.r.o.

0

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 959094  – Autoprofit s.r.o.
predmet zmluvy: refinancovanie úveru na auto
dátum platnosti zmluvy: 03.07.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 03.07.2019
dátum účinnosti zmluvy:04.07.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva