Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - PD Hrušov - Topoľnica

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve – PD Hrušov

0

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve – PD Hrušov

Predmet zmluvy: dodatok č. 1 pre Materskú školu

Dátum platnosti:18.09.2019

Dátum zverejnenia:19.09.2019

Dátum účinnosti:20.09.2019

dodatok – MŠ

Prílohy