Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby - TOLERANCIA n.o. - Topoľnica

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby – TOLERANCIA n.o.

0

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby pre Františka Kovačica
dátum platnosti zmluvy: 01.02.2018
dátum zverejnenia zmluvy: 22.02.2018
dodatok č. 1 k zmluve

Prílohy