Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - DMTeam s.r.o. - Topoľnica

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – DMTeam s.r.o.

0

dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 15.06.2006 – DMTeam s.r.o.

predmet zmluvy: spracovanie Územného plánu obce Topoľnica – zmeny a doplnky č. 1

platnosť zmluvy: 23.02.2016

účinnosť zmluvy: 25.02.2016

celková suma za plnenie zmluvy s DPH: 5000,00 €

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

 

Prílohy