Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 37/2017 - DARTON s.r.o. - Topoľnica

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 37/2017 – DARTON s.r.o.

0

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 37/2017 – DARTON s.r.o.
predmet zmluvy/dodatku: dodatok č. 1 k zmluve
dátum platnosti dodatku: 10.05.2019
dátum zverejnenia dodatku: 10.05.2019
dátum účinnosti dodatku:11.05.2019

Prílohy