Darovacia zmluva č. 1908 - Topoľnica

Darovacia zmluva č. 1908

0

Darovacia zmluva číslo 1908 – darca Centrum vedecko-technických informácií SR, obdarovaný: Obec Topoľnica ako zriaďovateľ Základnej školy v Topoľnici

predmet darovacej zmluvy: hnuteľný majetok uvedený v prílohe zmluvy v celkovej hodnote 648,60 €

dátum platnosti  zmluvy: 30.05.2016

dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 07.06.2016

dátum účinnosti: 08.06.2016

Darovacia zmluva

Prílohy