Darovacia zmluva - Topoľnica

Darovacia zmluva

0

darovacia zmluva na darovanie finančnej sumy 500,00 €

účel poskytnutia: úhrada všetkých nákladov spojených s obstaraním Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Topoľnica

darca: Marek Pipíš

dátum podpísania zmluvy: 09.09.2016

darovacia-zmluva

Prílohy