Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - vyhlásenie - Topoľnica