Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy: hrobové miesto 147
dátum platnosti zmluvy: 14.05.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 22.05.2019
dátum účinnosti zmluvy:23.05.2019

Zmluva

Prílohy