Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2017-2019 - Topoľnica