Zmluva o nájme hrobového miesta číslo 77 - Topoľnica - Tósnyárasd

Zmluva o nájme hrobového miesta číslo 77

0

zmluva – hrobové miesto 77

Zmluva o nájme hrobového miesta číslo 77, prenájom na dobu 10 rokov vo výške 15,00 €

dátum podpísania zmluvy: 15.06.2016

dátum platnosti: 15.06.2016

dátum zverejnenia: 16.06.2016

dátum účinnosti: 17.06.2016

zmluva – hrobové miesto 77

 

 

Prílohy

Zdieľaj