Zmluva o nájme hrobového miesta č. 58 - Topoľnica - Tósnyárasd