Zmluva o nájme hrobového miesta č. 278 - Topoľnica - Tósnyárasd

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 278

0

zmluva o nájme hrobového miesta číslo 278 na cintoríne v Topoľnici

dátum platnosti: 07.04.2016

dátum zverejnenia: 07.04.2016

dátum účinnosti: 08.04.2016

nájomné podľa zmluvy: 15,00 € / 10 rokov

zmluva o nájme hrobového miesta č. 278

Prílohy

Zdieľaj