Zmluva číslo 2017/00007 o nájme hrobového miesta - Topoľnica - Tósnyárasd

Zmluva číslo 2017/00007 o nájme hrobového miesta

0

zmluva číslo 2017/00007o nájme hrobového miesta číslo 49 na cintoríne v Topoľnici

dátum platnosti zmluvy: 25.04.2017

dátum zverejnenia zmluvy: 27.04.2017

dátum účinnosti zmluvy: 28.04.2017

zmluva č. 2017-00007 o nájme hrobového miesta č. 49

Zdieľaj