Zmluva číslo 9707991066 - ZSE Energia, a.s. - Topoľnica - Tósnyárasd