Zmluva 2017/00006 o nájme hrobového miesta - Topoľnica - Tósnyárasd

Zmluva 2017/00006 o nájme hrobového miesta

0

zmluva číslo 2017/00006 o nájme hrobového miesta číslo 33 na cintoríne v Topoľnici

dátum platnosti zmluvy: 25.04.2017

dátum zverejnenia zmluvy: 27.04.2017

dátum účinnosti zmluvy: 28.04.2017

zmluva č 2017-00006 o nájme hrobového miesta č 33

Zdieľaj