Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 - Topoľnica - Tósnyárasd

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

0

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Topoľnica za rok 2015, ktorý bol schválený dňa 20.06.2016 uznesením č. 181/OZ-2016 na 13. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica.

Záverečný účet obce Topoľnica

Prílohy

Zdieľaj