Zámer na predaj pozemku v zmysle uznesenia č. 148/OZ - 2016 - Topoľnica - Tósnyárasd