Zámer na predaj pozemku v zmysle uznesenia č. 149/OZ - 2016 - Topoľnica - Tósnyárasd