Vyúčtovanie znalečného - Mgr. Ing. Ľubica Chomčová - Topoľnica - Tósnyárasd