Objednávka tovaru pre Školskú jedáleň - Topoľnica - Tósnyárasd