Objednávka služieb - A.V.I.S. - International Software Distribution Servis s.r.o. - Topoľnica - Tósnyárasd