Objednávka služieb - Gergely Kovács- GK-studio - Topoľnica - Tósnyárasd

Objednávka služieb – Gergely Kovács- GK-studio

0

objednávka služieb – Gergely Kovács – GK-studio

vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na zákazku „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Topoľnica“

cena s DPH: 240,00 €

objednávka služieb

Prílohy