Objednávka posudku zo dňa 10.02.2017 - Topoľnica - Tósnyárasd