Objednávka 661197 - Kancelária 24h s.r.o. - Topoľnica - Tósnyárasd