Návrh VZN - poplatok na rok 2016 - Topoľnica - Tósnyárasd

Návrh VZN – poplatok na rok 2016

0

V prílohe je pripojený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016.

 Zverejnený Návrh VZN je možné pripomienkovať po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia.

Návrh VZN – POPLATOK NA ROK 2016

Prílohy

Zdieľaj