Dodatok č. 3 k Dohode č. 27- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Topoľnica - Tósnyárasd

Dodatok č. 3 k Dohode č. 27- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

0

dodatok č. 3 k Dohode č. 27 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

predĺženie lehoty vykonávania pracovnej činnosti do 31.12.2016

dátum zverejnenia: 28.12.2015

dátum platnosti: 23.12.2015

dátum účinnosti: 29.12.2015

Dodatok č. 3 – Úrad práce, SVaR

 

 

Prílohy

Zdieľaj