Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 312/2014/UZ - Topoľnica - Tósnyárasd

Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 312/2014/UZ

0

Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 312/2014/UZ a príloha – odkladacie podmienky

dátum platnosti: 07.04.2016

dátum zverejnenia: 07.04.2016

dátum účinnosti dodatku: 15.04.2016

celková výška úveru: 10000,00 € Dodatok č. 2 k zmluve o úvere 312-2014-UZ

Zdieľaj