Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Topoľnica - Tósnyárasd